top of page
CC colour logo.jpg

Event Sponsored by 

ticket solve.png
Theatre Picture.png

Cynhadledd Flynyddol

Creu Cymru

Annual Conference

'Ydyn ni wir yn aros i fynd yn ôl i'r normal neu ydyn ni'n barod i adeiladu rhywbeth gwahanol ?'

'Are we really waiting for a return to normal or are we ready to build something different ?'

AGenda

10:00

Cyflwyniadau a’r Diweddaraf gan Creu Cymru | Introduction and Creu Cymru Update

10:30

Prif Siaradwr gyda holi ac ateb | Keynote with Live Q&A Session

Daniel Evans, Artistic Director of Chich

Daniel Evans

Cyfarwyddwr Artistig | Artistic Director,

Chichester Festival Theatre

11:15

Toriad Rhwydweithio. Dyma'r amser i gael paned o goffi a chwrdd â ni yn un o'r ystafelloedd â thema er mwyn 'dala lan'.

Networking Break. This is time to grab a coffee and meet us in one of the themed rooms for a catch up.

Social.png
Reopening.png
Audience.png
Participation.png
TechnicalProduction.png

11:45

" Y Dychweliad - sut rydyn ni'n dod yn ôl yn gryfach i'n cynulleidfaoedd, cymunedau, artistiaid, adeilad a staff ?"

" The Comeback - how do we come back stronger for our audiences, communities, artists, buildlings and staff ?"

Kate Fox_1.jpg

Kate Fox

Rheolwr Mynediad | Access Manager

Manchester International Festival

@MIFestival

Steffan.jpg

Steffan Donnelly

Awdur ac Actor | Actor & Writer

Wales Freelancers Taskforce

@steff_donnelly

Director Alan Lane.jpeg
Lisbeth McLean

Alan Lane

Cyfarwyddwr Artistig | Artistic Director

Slung Low

@slunglowalan

Lisbeth McLean

Prif Swyddog | Chief Officer

Menter Iaith Merthyr Tudful

@MenterMerthyr1

sita.jpg

Sita Thomas

Cyd-gyfarwyddwr Artistig |

Co-Artistic Director

Common Wealth Theatre

@Common_WealthHQ

Alun.jpg

Alun Saunders

Cadeirydd Sesiwn Panel | Panel Chair

@alunsaunders

On Demand 

*aelodau Creu Cymru yn unig | Creu Cymru members only

Back 2 Culture: Meithrin Perthnasedd a Chydnerthedd yn y Celfyddydau

Back 2 Culture: Building Relevance & resilience in the Arts

5 Ffordd o Roi Hwb i'ch Cydnerthedd

5 Tips to Boost Your Resilience

Bryan Joseph lee.jpeg

Bryan Joseph Lee

Cyfarwyddwr y Fforwm Cyhoeddus yn y Public Theatre yn Efrog Newydd a Sylfaenydd Back 2 Culture

Director of Public Forum at The Public Theatre in New York, and Founder, Back 2 Culture

Lianne Weaver.jpg

Lianne Weaver

 

Beam Training

Live Event

Event Sponsored by 

ticket solve.png

Event Sponsored by 

ticket solve.png

T. +44 (0)29 2143 2171

Live Event Stream Online is a trading name of Production 78 Limited

©2021 Production 78 Ltd

bottom of page